Bäst i Norr
Ett samarbete mellan norrlands kattklubbar

Regler


Bäst i Norr

Tävlingen drivs i samarbete mellan kattklubbarna - Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten, Storsjökatten och Sundsvalls kattklubb.

Deltagande

Alla som är medlemmar i dessa kattklubbar är automatiskt med i tävlingen genom att ställa ut katter på de tillhörande klubbarnas utställningar. Resultaten från dessa utställningar tas sedan automatikst med i beräkningen av Bäst i Norr. Före utställningsåret 2015 var man tvungen att själv anmäla sina katter.


Poäng Beräkning


Poängen beräknas på utställningsresultat hos tillhörande klubbar. De fem bästa resultaten för varje katt utgör den samlade poängsumman.

BISBest in show55 poäng + 0,01 poäng per delatagande katt på den aktuella utställningen.
NOMNominerad till panel45 poäng
BIVBäst i variant40 poäng
Certifikat25 poäng
EX 1Klass 11 & 1225 poäng
Placering 1Kategori 525 poäng

Priser till Vinnare


Vinnare totalt

Ägaren till katt som erhåller titeln BÄST i NORR (vinnare totalt), får ett presentkort på en fri utställningsavgift i vardera av deltagande klubbars utställningar under året.

Vinnare kategori

Bästa katt i varje kategori erhåller priser som varierar från år till år, vad de är beror till stor del på vilka priser som skänks till tävlingen av sponsorer och privatpersoner.