Bäst i Norr
Ett samarbete mellan norrlands kattklubbar

BÄST I NORR Upphovsrättsinformation


Bäst i Norr

För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Användning

Det material som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte samtliga klubbars styrelse i Bäst i Norr har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Material

Användares meddelanden till Bäst i Norr och allt material användare översänder till Bäst i Norr via e-post eller via hemsidans webbsidor är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av Bäst i Norr.
Alla sådana meddelanden och allt sådant material blir Bäst i Norrs egendom och Bäst i Norr äger fritt besluta hur sådana meddelanden och sådant material skall användas. Användare har inte rätt att översända material till Bäst i Norr utan att denne äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse Bäst i Norr med materialet.

Material som presenteras på Bäst i Norrs hemsida är således endast avsett som information. All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits enligt ovan.

Innehåll

Bäst i Norr strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.

Bäst i Norr svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.

Bäst i Norr förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.